English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Üstün Yeteneklilerin Sınıf İçindeki Olumsuz Davranışları ve Yönetilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Özet Bu araştırma nitel araştırma desenindedir. Araştırmanın amacı üstün yetenekli öğrencilerin sınıf içinde sergiledikleri olumsuz davranışlar ve yönetilmesine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 eğitim öğretim yılında, Giresun Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci gönderen 168 öğretmen arasından, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle belirlenen 52 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin %7.7’si, üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili kurs ve seminerlere sıklıkla katıldıklarını; %19.2’si bazen katıldıklarını; %28.8’i nadiren katıldıklarını ve %44.3’ü ise hiç katılmadıklarını belirtmektedir. Öğretmenlerin %40.4’ü üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamında sıklıkla; %30.8’i bazen; %25’i nadiren olumsuz davranışlar sergiledikleri şeklinde görüş belirtmektedir. Öğretmenlerin sadece %3.8’i, üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamında hiç olumsuz davranış sergilemediği görüşündedir. Üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamında sergilediği olumsuz davranışlar ilgisiz davranma ve öğrenme ortamını bozma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin sınıf ortamındaki olumsuz davranışlarını yönetmede başvurduğu yöntemler; destekleme ve yaptırım uygulama şeklindedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: Üstün yetenekli, olumsuz davranış, olumsuz davranışların yönetimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri