English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN KİTAP İLE BİRLİKTELİKLERİNE VE AİLELERİNİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE OKUMA
Özet Anasınıfına devam eden çocukların kitap ile birlikteliklerine ve ailelerinin özelliklerine göre okuma olgunluklarının incelenmesi amacı ile yapılan araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde Anasınıfına devam eden alt, orta ve yüksek sosyoekonomik gruptan 50’şer çocuk olmak üzere toplam 150 çocuk ve annesi oluşturmuştur. Araştırmada çocukların okuma olgunluğu düzeyleri “Metropolitan Genel Olgunluk Testi” ile belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, alt ve yüksek sosyoekonomik grupta yaşına uygun kitabı olan çocukların okuma olgunluğu puanı, kitabı olmayan çocuklara göre, istatistiksel olarak da anlamlı olacak şekilde daha yüksek olarak saptanmıştır. Annenin ve babanın öğrenim düzeyleri, annenin çalışma durumu ve aile yapısı ile çocukların okuma olgunluğu puanları arasında istatistiksel olarak ilişkinin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: okul öncesi dönem, okuma olgunluğu, aile.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri