English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TARİH ÖĞRETİMİ VE DERS KİTAPLARI
Öğretimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin kendisini ifade edebileceği ve etkin öğrenmenin gerçekleşeceği ortamların sağlanması gereklidir. Bu durumun gerçekleşmesinde en büyük rol öğretmenlere düşmektedir. Ancak öğretmenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. Aktif bir öğrenmenin oluşabilmesi için müfredatın günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olması; öğretmen sorunlarının- eğitim, öğretim açısından yeterlilik ve kadro bakımından yeterli olması…- çözülmesi, ders kitabından ve eğitim ortamlarından kaynaklanan sorunların giderilmesi gerekir. Bu sorunlar eğitim öğretimin temel sorunlarıdır. Aynı zamanda tarih öğretiminde en temel sorunlarındandır. Ders kitapları tarih öğretmenlerinin en büyük yardımcısıdır. Bundan dolayı bu çalışmada ders kitapları ve ders kitaplarının öğretimdeki rolü, daha da önemlisi ders kitaplarından kaynaklanan sorunlar üzerinde durulmuştur. Genel olarak amacını ve içeriğini belirttiğimiz bu çalışmada yöntem olarak betimsel tarama modeli uygulanmıştır. Konu ile ilgili literatür taraması yapılarak çalışmanın bulgularına ulaşılmıştır. Bu bulgular doğrultusunda sonuç ve öneriler belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tarih, tarih öğretimi, ders kitapları

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri