English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SPOR EĞİTİMİNDE DAĞ TIRMANIŞIANTRENMANI VE ZİRVE TIRMANIŞININ ÖZ-ETKİLİLİK DÜZEYİNE ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı spor geçmişi olmayan üniversite öğrencilerinin rekreatif olarak yapacakları bir dağ tırmanışına yönelik altı haftalık dayanıklılık antrenmanı ve zirve tırmanışının onların öz-etkililik algısına etkisinin belirlenmesidir. Çalışmaya 30 gönüllü katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 22,12±1,45’dir. Bu çalışmada veriler Öz-Etkililik-Yeterlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, altı haftalık dayanıklılık antrenmanı ve zirve tırmanışının öz-etkililik algısını arttırdığı görülmektedir (p<,05). Sonuç olarak dayanıklılık antrenmanı ve zirve tırmanışından oluşan etkinliğin, katılımcıların öz-etkililik algılarını olumlu etkilediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Öz-etkililik, zirve tırmanışı, dayanıklılık antrenmanı

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri