English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BÖTEB ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET METAFORLARININ BELİRLENMESİ: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Her türlü toplumsal yapılanma günümüzde internet üzerinden gerçekleşmektedir. Eğitim-öğretim alanında da benzer bir yapılanma kendini oldukça hızlı göstermiştir. İnternetle bu kadar iç içe bulunan internet kullanıcılarının interneti algılayışı ve bu ortamları tanımlamaları oldukça farklılıklar göstermektedir. BÖTE bölümü öğrencilerinin interneti tanımlamasında yararlandıkları metaforların belirlenmesi bu çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Araştırma 2010 yılında Fırat ve Kabakçı’nın metaforlar üzerine geliştirdiği anket formu, 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz döneminde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, oluşturulan metafor sayısının ve çeşitliliğinin katılımcıların sınıf düzeylerine ve yaşlarına göre farklılaşmadığı; günlük internette kalma süresi, internet kullanım süresi, internet kullanım yeterlilik düzeyi ve cinsiyete göre ise farklılaştığı görülmüştür. Metaforlar bireylerin yaşantılarından izler taşımakta ve öyle şekillenmektedir. Kadınlar interneti alışveriş merkezi, süpermarket, arkadaş, kitap, iletişim ve güneş gibi metaforlarla tanımlarken; erkekler oyun, ateş, arena, labirent ve ajan gibi metaforlarla tanımlamaktadır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak belirtilen metaforlar cinsiyetlere göre farklılaşma içinde güzel bir örnektir.

Anahtar Kelimeler
BÖTEB, İnternet, İnternet Metaforları, Metafor.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri