English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Rolü
Bu çalışmada öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleriyle öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenen 296 öğretmenden oluşmuştur. Çalışmada veriler, Balay (2000) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği ve Bass ve Avolio (1985) tarafından geliştirilen Çok Faktörlü Liderlik Stilleri ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Bulgular, liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca örgütsel bağlılığı en yüksek düzeyde yordayan faktörün dönüşümcü liderlik stili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel bağlılık, Liderlik Stili, Öğretmen

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri