English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin beden algısı ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklem grubunun 2016-2017 eğitim öğretim yılında Gaziantep Üniversitesinde öğrenim gören 18-26 yaş aralığında 251 (150 kadın, 101 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla Hovardaoğlu (1992) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılan “Beden Algısı Ölçeği” ile Voltan (1980) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılan “Rathus Atılganlık Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 programından yararlanılarak t testi, varyans testi ve korelasyon testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, araştırma grubunun beden algıları yüksek düzeyde bulunurken, atılganlık puanları orta düzeyde bulunmuştur. Çalışmaya katılan erkeklerin beden algısının kadınlardan daha yüksek olduğu, atılganlık düzeylerinde ise kadınların daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Spor yapma durumu açısından beden algısı ve atılganlık düzeylerinde erkeklerde herhangi farklılık görülmezken, spor yapan kadınların beden algısı puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Düşük gelir durumuna sahip olanların beden algısı puanlarının daha düşük olduğu, kadın ve erkeklerde beden algısı puanlarının arttığı durumlarda atılganlık düzeylerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Beden Algısı, Atılganlık, Öğrenci

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri