English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Öğrenci ve Velilerin Çocuk Üniversitesi Algısı
Bu çalışmada, çocukların ve velilerin çocuk üniversitesine yönelik algılarını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Sinop ili Merkez İlçesi’nde öğrenim görmekte olan ve Sinop Üniversitesi Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çocuk Üniversitesi) tarafından açılan “Çocuk Üniversitesi’nde Bilim Eğlencelidir” isimli programa katılan 14’ü kız 11’i ise erkek 25 7. sınıf öğrencisi ve bu öğrencilerin velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynağını, araştırmacılar tarafından çocuklar ve velilere uygulanmak üzere hazırlanmış anket formları oluşturmaktadır. Araştırma sonunda, çocukların hiçbirinin çocuk üniversitesine yönelik daha önce bir deneyimleri olmadıkları, beklentilerinin genelde derslerin eğitmen merkezli yürütüleceği yönünde olduğu, beklentilerinden farklı daha aktif oldukları bir uygulama ile karşılaştıkları tespit edilmiştir. Veliler de öğrenciler ile paralel olarak çocuk üniversitesinin beklentilerinden farklı olduğunu, uygulamaya ve bilim, sanat, spor gibi birçok alana hitap etmesini olumlu bulduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca veliler, çocukların sadece üniversite akademik personelinden ders dinleyeceklerini beklediklerini bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Sinop Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, Öğrenci, Veli

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri