English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


WEB TABANLI UZAKTAN EĞITIMIN FEN BILIMLERI KONULARINDA ÖĞRENCI BAŞARISINA ETKISI
Bu araştırma, 5. sınıf fen bilimleri dersinde yer alan maddenin değişimi ünitesinin web tabanlı uzaktan eğitim ile öğretilmesinin öğrenci başarısına olan etkilerini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın deneysel uygulaması 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Muğla ili Toki Ş.J. Yb. Alim Yılmaz Ortaokulunda 5. sınıf A-B şubelerinde öğrenim gören 45 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup kurulmuştur. Verilerin toplanması sırasında araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik analizi yapılmış başarı testi kullanılmıştır. Maddenin değişimi ünitesi başarı testi, çalışmaya başlamadan önce, her iki gruba da ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubuna ünite, web sitesi ile işlenmiştir. Her iki gruba da başarı testi son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programı ile gerekli istatistiki teknikler belirlenerek analiz edilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, web tabanlı uzaktan eğitimin öğrenciler üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Öğrenme, Fen Bilimleri.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri