English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sosyal Bilgiler Dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Öğrenme Alanıyla İlgili Öğretmen Görüşleri
Sosyal bilgiler dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanına ilişkin öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu araştırmanın deseni niteldir. Araştırmada amaç; bu öğrenme alanına ilişkin öğretmenlerin düşüncelerini ortaya çıkartmaktır. Böylece bu öğrenme alanının okullarda öğretiminin daha verimli ve etkili nasıl işlenmesi gerektiğinin ortaya çıkartılması düşünülmektedir. Bu amaçla dokuz öğretmenle ayrıntılı görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenler genel olarak “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının programda ele alınışını yetersiz olduğunu belirtmişler ve konuyu önemli gördüklerini ekleyerek programda daha fazla yer verilmesini ifade etmişlerdir. Katılımcılar “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanının öğrencilere katkılar sunduğunu vurgulamışlar ve bu öğrenme alanının sosyal bilgiler dersi için önemini ortaya koymuşlardır. Bu öğrenme alanının öğretiminde internet, gazete gibi güncel ve somut olaylardan yararlandıklarını söylemişlerdir. Karşılaştıkları güçlükleri farklı zaman dilimleri arasında bağlantı kurulamaması, kavramların anlamlarının bilinememesi ve verilen örneklerin yetersizliği olarak listelemişlerdir. Sonuçta bu öğrenme alanının öğrenciler için önemli olduğu, programda bu öğrenme alanına daha fazla yer verilmesi gerektiği; kitapların zenginleştirilmesi ve ilgi çekici hâle getirilmesi gerektiği; bilişim teknolojilerinden, somut ve güncel olaylardan daha fazla yararlanılması gerektiği söylenebilir. Böylece yaratıcı ve eleştirel düşünme güçlerinin artmasıyla öğrencilerin bilimsel-teknolojik ve toplumsal gelişmelere daha bütüncül ve anlayarak bakabilecekleri; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri daha yakından izleyerek bu gelişmelerin topluma etkilerinin daha iyi farkına varacakları düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
sosyal bilgiler, bilim, teknoloji, toplum, toplumsal değişme

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri