English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KLASİK İSLAM EĞİTİM ANLAYIŞINDA İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA YAKLAŞIM
Doküman analizine dayalı nitel bir çalışma olan bu araştırmanın amacı klasik İslam eğitim anlayışında istenmeyen öğrenci davranışlarına yaklaşımları ortaya koymaktır. İlk dönem eserlerinden başlamak üzere İslam düşüncesinin henüz etkin ve üretken olduğu Osmanlının duraklama dönemine kadar ortaya konan 11 müellifin 12 eseri çalışmaya dâhil edilmiştir. Kronolojik sıra gözetilerek yapılan çalışma, birincil kaynaklar üzerinden yürütülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, örnekleme dâhil edilen eserlerle sınırlıdır. Klasik İslam eğitim anlayışında istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı öncelikle davranışın görmezden gelinmesi tavsiye edilmektedir. Sonrasında sırasıyla hatanın ima yolu ile ifade edilmesi, özel görüşme, işaret yoluyla bildirme, hatanın sınıf ortamında açıkça söylenmesi gelmektedir. Yapılan bütün ikazların sonuç vermediği durumlarda, ilk dönem müellifleri sınırları çizilmiş vurma seçeneğinden bahsetseler de, sonraki müelliflerin eserlerinde bu anlayışa yer vermedikleri, hatta eğitimde şiddetin açık zararlarını dile getirdikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Yönetimi Yaklaşımları, İstenmeyen Öğrenci Davranışları, İslam Eğitim Klasikleri, Eğitim ve Şiddet

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri