English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA YÖNELİK İLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yazma becerisi dil becerileri arasında üst düzey beceri olarak görülmektedir. Ortaöğretim düzeyinde Türk dili ve edebiyatı derslerinin önemli bir parçası niteliğindedir. Çalışma ortaöğretim öğrencilerinin yazmaya yönelik ilgilerini ortaya koymak amacıyla 2016-2017 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kırşehir il merkezinde yer alan liselerde öğrenim gören 75 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel desende tasarlanan çalışmada veriler görüşme yöntemi ile toplanmış ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin önemli bir kısmı yazmaya ilgi duymamaktadır. Öğrenciler bunun en önemli gerekçesi olarak yazarak düşüncelerini ifade edememelerini göstermişlerdir. Öğrencilerin önemli bir kısmı Türk dili ve edebiyatı dersinin yazma becerilerini geliştirmediğini ifade etmişlerdir. Bunun nedeni olarak da yazma becerisini geliştirici etkinliklerin yapılmadığını ifade etmektedirler. Yazarak kendini ifade edemediğini düşünen önemli miktarda öğrenci vardır.

Anahtar Kelimeler
ortaöğretim, yazma alışkanlığı, öğrenci görüşleri.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri