English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİNİN KULLANIMI: NİTEL BİR ÇALIŞMA
Özet Çalışmanın temel amacı, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın uygulayıcıları olan öğretmenlerin sözlü tarih yöntemine ilişkin görüşlerinin incelenip değerlendirilmesidir. Çalışma nitel yönteme uygun olarak olgubilim çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Rize ilinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan 10 sınıf ve 10 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 6 açık uçlu sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, nitel yönteme uygun olarak betimsel ve içerik analiz teknikleri birlikte kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda öğretmenlerin sözlü tarih yöntemi hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih kullanımına ilişkin yanıtları içerik, amaç ve yöntem kategorilerinde toplanmıştır. Ayrıca öğretmenler, sözlü tarih yöntemin uygulanmasının öğrenciye bilgi, değer ve beceri kazandırmada faydalı olacağını ifade etmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Sözlü tarih, Öğretmen

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Sözlü tarih, Öğretmen

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri