English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İspata Yönelik Görüşleri
Bu araştırmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının matematiksel ispata yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla araştırmacılar tarafından 5’li Likert tipinden, 31 maddeden oluşan matematiksel ispata yönelik görüş ölçeği (MİYGÖ) geliştirilmiştir. Ölçek, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 480 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda, ölçeğin 5 faktörden oluştuğu görülmüştür. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) .93 olarak tespit edilmiştir. Ölçekten elde edilen 5 faktörün güvenirlik katsayıları .70 ile .90 arasında değişmekte olup ölçeğin toplam varyansının %54.2’sini açıklamaktadır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının genel olarak ispata yönelik görüşlerinde kararsız oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının ispata yükledikleri anlam olumlu olmasına rağmen ispat yapmaya ve ispatları anlamaya yönelik özgüvenlerin düşük olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre ispata yönelik görüşleri incelendiğinde, üçüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının birinci ve ikinci sınıftaki adaylara göre daha olumsuz görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Matematiksel ispat, ispata yönelik görüş, matematik öğretmeni adayı.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri