English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DEZAVANTAJLI OKULLARDA ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Bu araştırmanın amacı, dezavantajlı okullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesinde 17 ilkokul ve ortaokulda görev yapan toplam 253 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, ilk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeylerini belirlemek için Çalışan Sessizliği Ölçeği, örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek için “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin gücü için korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik değişkenleri arasında güçlü ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Araştırma değişkenleri arasındaki en güçlü ilişkinin ise örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılığın uyum boyutu arasında olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dezavantajlı okullar, örgütsel sessizlik, örgütsel bağlılık

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri