English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenliği öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin belirlenmesidir. Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeyleri; cinsiyet, yaş, ailenin aylık geliri, ülke gündemini takip yöntemi, okuduğu bölümün kaçıncı tercihi olduğu, mesleği ile ilgili panel ya da konferans gibi etkinliklere katılıp katılmadığı, değişkenlerine göre araştırılmıştır. Betimsel nitelikte olan bu araştırmada, 2013-2014 eğitim yılı yaz döneminde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında okuyan öğrenciler çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Sosyal Bilgiler Öğretimi Öz-yeterlik Algı Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler tek faktörlü ANOVA, bağımsız gruplar için t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenliği ana bilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre sosyal bilgiler öğretimi öz-yeterlik inanç düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler eğitimi, sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlik algısı

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri