English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRETİMİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE KELİME ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
Kelime öğretimi doğumdan başlayarak hayatın sonuna kadar devam eder. Hayatın ilk yıllarında çok fazla sayıda kelime öğrenilirken, yaş ilerledikçe bu hız düşer. İlkokula gidene kadar aile ve yakın çevrede rastlantısal olarak gelişen kelime dağarcığı, eğitimle birlikte hem kasıtlı hem de yine rastlantısal olarak devam eder. Kelime dağarcığının büyüklüğü anlama ve anlatma yetenekleriyle yakından ilgilidir. Çok kelime bilenlerin bu yetenekleri daha fazla gelişmiştir. Bundan dolayı okul ve iş başarısında kelime dağarcığı ve kelime öğretimi çok önemlidir. Bu deneysel çalışmada bağlam temelli kelime öğretimi tekniğinin başarı üzerine etkisi araştırılmıştır. Bağımlı gruplar ön test-uygulama- son test olarak desenlenen çalışmada SPSS programı kullanarak T-testi uygulanmıştır. Bu çalışma için geliştirilen kelime listesi ve bağlamsal kurgulama deneye grubuna uygulanmıştır. Araştırmada 98 ilkokul öğrencisi ile çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, bağlam temelli kelime öğretimi tekniği geleneksel yöntemlere göre –başarı temel alındığında- daha verimlidir. Programlara öğretilecek kelime listelerinin derse, düzeye, sınıfa ve dereceye göre eklenmesi, bu konuda Ulasal politika oluşturulması gibi öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
kelime öğretimi, kelime dağarcığı, Türkçe öğretimi, Sınıf öğretmenliği

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri