English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DEĞERLER ÖĞRETİMİNDE EDEBİ ÜRÜNLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Değer, toplumların çoğunluğu tarafından kabul gören ve ortak tutumları içeren yargılardır. Sosyal Bilgiler dersinin değerler öğretiminde önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Sosyal Bilgiler dersinde edebi ürünlerden yararlanılması değerlerin öğretimine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle bu araştırmada, Sosyal Bilgiler dersinde değerler öğretiminde edebi ürünlerin kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada veriler 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Kastamonu ili Merkez ilçesinde çalışan 20 gönüllü Sosyal Bilgiler öğretmenine yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmenleri Sosyal Bilgiler derslerinde edebi ürünlerin kullanılmasının önemini değerlerin aktarımını kolaylaştırması, bilgilerin kalıcılığını artırması, kültürel öğeleri öğretmesi ve öğrencilerin derse ilgisini artırması olarak belirtmişlerdir. Sosyal Bilgiler öğretmenleri Sosyal Bilgiler derslerinde edebi ürünlerden yararlandıklarını, derslerinde anı, fıkra, atasözü, roman, seyahatname, destan, söylev/nutuk, şiiri kullandıklarını ve bu edebi ürünleri kullanma nedenlerini değerleri aktarması, tarihi konuları aktarması, konuların kalıcılığını sağlaması, öğrencilerin ilgisini çekmesi ve öğrenilenleri pekiştirmesi olarak ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Edebi ürün, Sosyal Bilgiler, değerler öğretimi, öğretmen, ders.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri