English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKULA UYUM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin okula yeni başlayan çocukların okula uyum sürecinde karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmektir. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmanın verileri 2013-2014 eğitim yılı bahar döneminde, Muğla merkez ilçesi sınırları içinde yer alan okullarda görev yapmakta olan 18 öğretmenden görüşme yoluyla elde edilmiştir. Görüşmelerde araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, nitel veri çözümleme tekniklerinden içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma, okul öncesi dönemde okula uyum uygulamalarının sınırlı düzeyde gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Bu sürecinin verimliliğinin arttırılması için okula uyum uygulamalarının tarafların katılımı ile birlikte planlanarak en uygun zamanda hayata geçirilmesi ve sonrasında izleme değerlendirme çalışmalarının yapılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
okul öncesinde okula uyum, okul öncesi eğitim

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri