English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE OKUMA ALIŞKANLIKLARI
Ülkemizde okuma alışkanlığı üzerine birçok araştırma yapılmakta ve istenilen düzeyde okuma alışkanlığına sahip olunmadığına dair sonuçlar ortaya konulmaktadır. Ancak, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin okuma alışkanlıklarına yönelik yeterli çalışmanın olmadığı göze çarpmaktadır. Bu gerekçe ile araştırmada, ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okuma alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Giresun Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören 52 yabancı uyruklu öğrenciden oluşmaktadır. Verileri toplamak için araştırmacılar tarafından bir anket geliştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe okuma alışkanlığına sahip oldukları, dil öğretimi kurslarının dışında da Türkçe okumaya gayret ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, Okuma, Okuma alışkanlığı.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri