English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Annelere Uygulanan Empati Eğitim Programının Bağışlama ve Empati Düzeylerine Etkisi
Bu araştırmada ergenlik döneminde çocuğu olan annelere uygulanan empati eğitim programının empati ve bağışlama düzeyleri üzerindeki etkisini saptamak amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda, araştırma, kontrol gruplu öntest-sontest modeline dayalı deneysel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak; Annelerin empati düzeyleri Jolliffe ve Farrington, (2006) tarafından geliştirilen empati ölçeği araştırmacı tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak kullanılmıştır. Annelerin bağışlama ve bağışlama olasılığı düzeylerini ölçmek için Rye, Loiacono, Folck, Olszewski, Heim ve Madia (2001) tarafından geliştirilen bağışlama ve bağışlama olasılığı testleri araştırmacı tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak kullanılmıştır. Ankara ilinde farklı sosyoekonomik düzeylerden çocuğu 10. ve 11. sınıfa devam eden 23 anneye empati, bağışlama ve bağışlama olasılığı ölçekleri uygulanmış empati ve bağışlama düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen 16 oturumdan oluşan empati eğitimi sonunda son testler uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması aşamasında, Korelasyon Analizi ve t-Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, empati ve bağışlama ve bağışlama olasılığı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu, ayrıca verilen empati eğitiminin annelerin empati, bağışlama ve bağışlama olasılığı düzeyinde olumlu etki yarattığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Empati, bağışlama, anne-ergen ilişkisi,ebeveyn eğitimi

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri