English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GÖRSEL SANATLAR DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
Bu çalışmada ilköğretim dördüncü sınıf Görsel Sanatlar Dersinde uygulanmak üzere bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 2009-2010 bahar döneminde Ankara’da yer alan iki farklı ilköğretim okulundan random yöntemi ile seçilen toplam 174 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Literatür taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda 31 maddeden oluşan bir madde havuzu hazırlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla SPSS 20 programıyla açımlayıcı ve LISREL programıyla doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,896 olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda Barlett Sphericity testi sonucu (?2=2141,255, df=378, p<.001) anlamlı bulunmuştur. Ölçek için yapılan açımlayıcı faktör analizinde 31 maddenin tek bir faktöre dağıldığı ve bu faktörlerin varyansın %62,57’sini açıkladığı görülmüştür. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda Tutum Ölçeği için ?2=729,09; df= 350, p= 0.00, CFI=0,94, RMSEA= 0.079 olarak bulunmuştur. Hem RMSEA hem de CFI indisleri birbirlerine paralel sonuçlar vermiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin yapı geçerliliğin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Son aşamada ölçeğe ait güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla likert tipi ölçekler için en uygun olan Cronbach Alpha katsayısı SPSS 20 programıyla hesaplanmıştı. Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nde bulunan 28 maddenin toplamı için iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) 0,923 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Görsel sanatlar eğitimi, tutum ölçeği, tutum.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri