English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE GÜDÜLENME VE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersinde güdülenme ve öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerini ortaya koymaktır. Pek çok çalışmada vurgulandığı gibi güdülenme ve öğrenme stratejilerinin yüksek düzeyde olması akademik başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Betimsel tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmanın verileri “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Tarama modeliyle gerçekleştirilen bu araştırmanın örneklemini Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından ortaya konan istatistiki bölge birimi sınıflandırmasına göre 12 istatistiki bölge biriminin her birinden en az bir il olmak üzere, toplam 12 ildeki ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Veri analizi sonucunda 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yardıma ve desteğe en çok ihtiyaç duydukları güdülenme stratejilerinin değer ana bileşeninde içsel hedef yönelimine, dışsal hedef yönelimine ve görev değerine yönelik stratejilerde olduğu görülürken yardıma ve desteğe en az ihtiyaç duydukları stratejilerin duyuşsal stratejiler olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin yardıma ve desteğe en çok ihtiyaç duydukları öğrenme stratejilerinin bilişsel stratejiler olduğu görülürken en az yardıma ve desteğe ihtiyaç duydukları stratejilerin ise metabilişsel stratejiler olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, Türkçe öğretmenlerinin güdülenme ve öğrenme stratejilerini yeterli düzeyde kullanmaları için öğrencilere rehberlik etmelerinin, destekleyici öğretim etkinliklerine ağırlık vermelerinin, rehberlik ve psikolojik danışma öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri ile işbirliği içerisinde olmalarının önem arz ettiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi, güdülenme stratejileri, öğrenme stratejileri.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri