English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


NAZİLLİ’DEKİ KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı Nazilli’de 8. sınıfta okuyan öğrencilerin Nazilli’de yer alan kültürel ve tarihi değerlere ilişkin görüş ve bilgilerinin incelenmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Anket, Nazilli’de yer alan 5 farklı okulda 8. sınıfta okuyan toplam 276 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 18 istatistiksel yazılımından yararlanılmıştır. Bu çerçevede; betimsel istatistik, bağımsız gruplar t-testi, ilişkisiz ölçümler için Mann-Whitney U-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve ilişkisiz ölçümler için Kruskal Wallis H-testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 8. sınıf öğrencilerinin Nazilli’nin kültürel ve tarihi değerlerine ilişkin görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu, 8. sınıf öğrencilerinin Nazilli’nin kültürel ve tarihi değerlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı, 8. sınıf öğrencilerinin Nazilli’nin kültürel ve tarihi değerlerine ilişkin görüşlerinin okul türü açısından devlet okulu lehine anlamlı yönde farklılaştığı, 8. sınıf öğrencilerinin Nazilli’nin kültürel ve tarihi değerlerine ilişkin görüşlerinin anne eğitim durumuna göre, baba eğitim durumuna göre ve ailelerin aylık ortalama gelirine göre farklılaşmadığı, 8. sınıf öğrencilerinin Nazilli’nin kültürel ve tarihi değerlerine ilişkin bilgi sorularının ortalama olarak %46,43’üne doğru yanıt verdiği ve Nazilli’nin kültürel ve tarihi değerlerine ilişkin sorulan bilgi sorularına yönelik elde edilen bulgulara dayanarak devlet okulunda okuyan öğrencilerin sorulara doğru yanıt verme oranının özel okulda okuyan öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tarihi ve Kültürel Değerler, Kültür, Tarih, Görüş, Bilgi

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri