English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Programındaki Kazanımların Zihinsel Beceriler Açısından İncelenmesi
Bu çalışmada, altıncı sınıf sosyal bilgiler programında yer alan kazanımların zihinsel beceriler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelenmesi yöntemi kullanılmıştır. Analiz için veri kaynakları yeni sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kazanımlar ve becerilerden oluşmaktadır. Elde edilen bu veriler ile birlikte 43 kazanım bağımsız bir şekilde incelenmiştir. İncelemenin neticesinde, ilköğretim genel becerilerinden “bilgi teknolojilerini kullanma” ve “Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma(doğrudan)” becerisini temsil eden herhangi bir kazanım tespit edilememiştir; ancak kazanımlardan 22 tanesinin üst düzey düşünme becerilerinden olan “Araştırma ve eleştirel düşünme becerisi” ile ilişkilendirilmesi kazanımların yeni programın hazırlanmasındaki ana felsefeye ve yaşamsal gerçeklere gayet uygun olduğu sonucunu doğurmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Beceri, Kazanım, Sosyal Bilgiler Programı

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri