English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yazılı Basında Terör Kurbanı Çocuklar
Terörizm ülkemizin uzun yıllar boyunca -kimi zaman şiddeti ve yoğunluğu değişmekle birlikte- maruz kaldığı ağır ve etki alanı geniş saldırıdır. Terörizmin fark gözetmeyen bombalamalar, sivillere yönelik silahlı eylemler, adam kaçırma, suikastler, rehin alma, uçak kaçırma gibi eylemler olduğu ulusal ya da uluslar arası yasalarla kabul edilmiştir (Schmid, 2004). Tanımda yer alan neredeyse tüm eylemlere maruz kalan ülkemiz, aynı zamanda bu eylemlerin faillerinin neden olduğu çocuk katliamlarına da tanık olmuştur. Toplumun geniş kesimini sarsan, travmatize eden haberlerin sunuluşu da önemlidir. Gazetelerin şiddeti sunma biçiminin kurbanın özelliklerine göre değiştiğine dair kimi çalışmalar mevcuttur. Örneğin, Anastassio ve Costa (2004) gazetelerin şiddeti sunma biçiminin dahi kadın ve erkek arasında farklılaşabildiğini kurbanlarla ilgili yaptıkları içerik analizine yönelik bir çalışmada ortaya koymuşlardır. Erkek kurbanlar hakkındaki haberler kişiselleştirilerek sunulurken kadın kurbanların zamirlerle işaret edildiğini ifade etmişler ve mağduru kişisel olarak sunmanın empatiyi artırdığını bulmuşlardır (Anastassio ve Costa, 2004). Terör suçlarında, terörün normalize edildiği toplumsal bir algılama biçimi toplumların geleceği açısından son derece riskli olduğu gibi kurbanlara yönelik çok açık ve ciddi bir haksızlık ve ahlak dışı bir tutumdur. Bu çalışmada amaçlanan son 1 yılı kapsayacak şekilde terör kurbanı çocukların gazetelerde haberleştirilme biçimini bu kapsamda ele almak ve tartışmaktır. Veriler gazete arşivleri taranarak elde edilmiş ve gazetelerin isimleri yerine kodlama tercih edilmiş, çalışmanın amacına yönelik olarak, haberleştirme ve şiddet kurbanına yönelik dil açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgular alan yazın ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Terörizm, Terör kurbanları, Yazılı Basın

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri