English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA KARŞI GELİŞTİRDİKLERİ TUTUMLAR
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı geliştirdikleri tutumları incelemektir. Çalışma 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul, İzmir, Antalya, Tokat, Gaziantep, Ağrı, Kırıkkale'de çalışmakta olan 139'u kadın, 106'sı erkek toplam 245 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen 10 soruluk bir anket kullanılmıştır. Ankette, sınıf öğretmenlerinin en sık karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışına yönelik olarak hazırlanmış 10 durum ve her bir durum için öğretmenlerin çözüm için kullandıkları 6 tutum seçenek olarak sunulmuştur. Katılımcılardan belirtilen davranış gerçekleştiğinde ne tür bir tutum içerisinde olacaklarını seçenekler içerisinden seçmeleri istenmiştir. Araştırma kapsamında toplanan veriler betimsel olarak incelenerek analiz edilmiş ve sonuçlar grafiklerle görselleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğretmenlerin öğrenciler arasında kavga çıktığında çoğunlukla sorunu öğrencilere kendi aralarında çözdürmeye çalıştıklarını, derse karşı ilgisiz olan öğrencilere ilgi duydukları alanlarla ilgili ödevler verdiklerini, kopya çeken öğrencilerle görüşme yaparak güvenlerini sarstıklarını bildirdiklerini, kendilerine karşı saygısızlık yaptığını düşündükleri öğrencilerle özel olarak görüştüklerini, sınıf düzenini bozan öğrencileri sözlü olarak uyardıklarını, sınıf içerisinde gruplaşmalar olduğunda ortak oyunlar oynatarak sınıf bütünlüğünü sağlamaya çalıştıklarını, sorumluluk almaktan kaçınan öğrenciler için ödüllü hedefler koyarak onları sorumluluk almak konusunda motive ettiklerini, kıyafet, saç, tırnak temizliğine dikkat etmeyen öğrenciler için çeşitli örneklerle temizliğin önemini anlattıklarını, derslere katılmayan öğrencilerin katılımını sağlamak için onların bilgi seviyesine uygun sorular yönelttiklerini ve arkadaşının fiziksel özellikleriyle ilgili onlara hoş olmayan sözler söyleyen öğrencilere her insanın farklı olabileceğini konusunu somutlaştırarak anlattıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı yapıcı bir tutum sergilemeleri ve uzun vadeli çözümleri hedefleyen birbirleriyle tutarlı yaptırımlar uygulamaları gerekmektedir. İstenmeyen davranışları tetikleyen durumların ortadan kaldırılması ve tutarlı yaptırımlar oluşturulması için bu konuda yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
sınıf yönetimi, disiplin, istenmeyen öğrenci davranışları, sınıf öğretmeni.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri