English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÇOCUKLARIN DEĞER ULAŞIMINA EBEVEYN EĞİTİM DURUMUNUN ETKİSİ
Bu araştırma, ortaokul yedinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin değerlere ulaşımı ile ebeveyn eğitim durumu arasında önemli bir fark olup olmadığını ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel ve devlet okuluna devam eden toplam 306 öğrenciden oluşmaktadır. Bu 306 öğrencinin tümüne Akbaş’ın Değerler ölçeği ile Bacanlı tarafından ortaya konulan SED anketi uygulanmıştır. Toplanan bilgilerin analizinde varyans analizi olan Anova kullanılmıştır. Anne ve babanın ilköğretim, lise ve yükseköğretim mezunu olma durumu öğrencilerin hoşgörülü olmak, girişimci olmak, saygılı olmak, estetik ve azimli olmak değerleri arasında anlamlı bir farklılığa neden olup olmadığı tespit edilmiştir. Bu değişkenler arasında anne öğrenim durumuna göre estetik, baba öğrenim durumuna göre ise hoşgörülü olmak değeri dışında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Araştırmada elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin daha yüksek düzeyde değerlere ulaşması ve çıkan farklılıkların nedenlerinin tespit edilebilmesi amacı ile çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Değer, Ebeveyn Eğitim Durumu

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri