English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sosyal Bilgiler Ve Türkçe Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Dersi Hakkındaki Görüşleri: Amasya Üniversitesi Örneği
İnsanlık tarihinin uzun bir döneminde toplumlar için salt nüfus artışı büyük önem taşımaktaydı. Günümüzde ise nüfusun belli bir oranda artmasının yanında, nüfusun nitelikleri daha büyük önem taşımaktadır. Günümüz toplumları sahip oldukları nüfusun eğitim kalitesi sayesinde geleceğe güvenle bakabilmekte, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda daha rekabet edebilir bir kimlik kazanabilmektedir. Günümüzde bireyin çağı doğru okuması, içinde yaşadığı topluma olabilmesi, gelecek kuşaklara daha üst düzey bir beşeri miras bırakabilmesi elbette aldığı eğitimle doğrudan bağlantılıdır. Nitelikli bireylerin yetişmesinde tereddütsüz en önemli aktör öğretmenlerdir. Öğretmen yetiştirmek üzere kurulan Eğitim fakültelerinde öğretmen adayları, uzmanlık birikimi yanında, nitelikli bir formasyon eğitimi de almakta, hem teorik, hem de uygulamalı süreci takiben daha donanımlı olarak eğitim ordusuna kazandırılmaktadırlar. Aktif eğitim-öğretim sürecinde mesleki formasyon kazandırmak adına verilen gerekli derslerden birisi de Okul Deneyimi dersleridir. Okul deneyimi dersiyle çeşitli eğitim kurumlarında gözlem yapan öğretmen adayları, Öğretmenlik Uygulaması dersiyle de aktif olarak öğretmenlik yapma imkanı bulmaktadırlar. Eğitim Fakültelerinde verilen alan eğitimi yanında gerek teorik, gerekse uygulamalı formasyon derslerinin öğretmen adaylarının yetişmesinde çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Bu çalışmada Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı ve Türkçe Öğretmenliği Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilerin Okul Deneyimi I dersi hakkındaki görüşlerini ortaya koymak, sorunlara çareler bulmak amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileridir. Araştırmanın verileri öncelikle öğrencilerin kişisel bilgiler, daha sonra öğretmen adaylarının Okul Deneyimi I dersine görüşleri ve Okul Deneyimi I dersi uygulama sürecinde karşılaşılan zorluklar olmak üzere 3 bölümden oluşan veri toplama sürecinde elde edilmiştir. Öğretmen adaylarından toplanan veriler üzerinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve ki-kare testleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
: Öğretmenlik uygulaması, Eğitim Fakülteleri, Okul deneyimi

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri