English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİKLERİ
Bu araştırmanın amacı, okulöncesi öğretmenlerinin erken matematik eğitimine ilişkin özyeterlik düzeyleri ve bu düzeylerle çeşitli değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemini oluşturan 2013 yılında okulöncesi öğretmenliği yapan 60 öğretmene “Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Matematik Eğitimine İlişkin Yeterliklerini Belirleme Aracı” uygulanmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin erken matematik eğitimine ilişkin yeterlilik düzeylerinin iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin kendini genel olarak okul öncesi öğretmenliği alanında yeterli hissetme ve genel olarak matematik etkinliklerini planlarken ve uygularken yeterli hissetme derecesine göre erken matematik eğitimine ilişkin özyeterlik düzeylerinin anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okulöncesi öğretmenleri, erken matematik eğitimi, yeterlik

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri