English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ortadoğu Algısı (Sinop Üniversitesi Örneği)
Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Ortadoğu algısını belirlemektir. Araştırma olgu bilim deseninde nitel araştırma yöntemine bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencilerinden 20 kişi ile yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre Ortadoğu denince akla ilk olarak iç karışıklıklar gelmektedir. Katılımcıların tamamı Suriye’nin Ortadoğu ülkesi olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların % 85’i Türkiye’nin Ortadoğu ülkesi olduğunu düşünmektedir. Ortadoğu’nun toplamda en önemli ülkesi olduğu düşünülen ülke Irak olmuştur. Bunu sırasıyla İran, Suriye, Türkiye, Filistin, İsrail, Mısır izler. En son sırayı ise Katar, BAE ve Ürdün oluşturmaktadır. Sıralamada ise ilk sırayı Türkiye almaktadır. Bunu İran, Suriye, Irak izler. Sıralamayı oluştururken en önemli gerekçe politik güçtür. Ortadoğu ülkelerinden en çok İran ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bunun gerekçesi ise sınır komşusu ve çatışma ihtimalinin olmasıdır. Ortadoğu’nun en önemli sorunları arasında dış ülke oyunları, iç karışıklıklar, yer altı zenginlikleri bulunmaktadır. Ortadoğu’nun gelecekteki durumu hakkında karışıklıkların ve sömürgenin devam edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Ortadoğu, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Coğrafya Öğretimi

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri