English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin dikte becerilerini çeşitli değişkenler açısından değerlendirmektir. Öğrencilerin dikte becerileri, yerleşim birimine, cinsiyetine, Türkçe dersi karne notuna, görsel sanatlar dersi karne notuna göre karşılaştırılmıştır. İlkokul son sınıftaki öğrencilerin ses temelli cümle yöntemine göre öğrenmiş oldukları yazma becerisinin ve bitişik eğik yazı uygulamasının değerlendirilmesi açısından önemli bir çalışmadır. Araştırma 2012 yılı Haziran ayının ilk haftasında yapılmış olup tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Yozgat İli Sorgun ilçesinde öğrenim gören ilkokul 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Yozgat ili Sorgun ilçe merkezinde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 4/A Şubesinde öğrenim gören 16 öğrenci ile Yozgat ili Sorgun ilçesi Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İlkokulu 4/A şubesinde öğrenim gören 16 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistikten ve ilişkisel istatistik yöntemlerinden bağımsız t ve anova testinten yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin dikte becerilerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin dikte becerileri yerleşim birimine göre ve cinsiyete göre manidar farklılık göstermemektedir. Ancak Türkçe dersi karne notuna göre ve görsel sanatlar dersi karne notuna göre dikte becerisi manidar farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
İlkokul 4. sınıf, dikte becerisi, değerlendirme.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri