English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ölçme Değerlendirme Dersinde E-Sınav Uygulanmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin harmanlanmış öğretim kapsamında kullandıkları e-sınav sistemi hakkındaki görüşlerinin ortaya konmasıdır. Karma yöntem desenindeki çalışma MOODLE üzerinden Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Ölçme ve Değerlendirme dersini alan 356 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dersler sınıf ortamında yürütülmüş ve internet üzerinden öğrencilere ppt sunuları, ders notları ve performans görevleri sunulmuştur. Ayrıca öğrencilere her hafta, haftanın konusuyla ilgili internet üzerinden izleme testleri uygulanmış; ünite bazlı toplam 1369 maddelik bir test maddesi havuzundan yararlanmaları sağlanmıştır. Uygulamayı ciddiye almaları için testlerden aldıkları puan ortalamasının % 5 ölçüde geçme notuna yansıtılmasına karar verilmiştir. Çalışmada e-sınavlar hakkındaki öğrenci görüşlerini almak üzere dönem sonunda 60 maddelik bir anket (Cronbach Alpha= .92) ve açık uçlu görüşme formu uygulanmış, 127 öğrencilerin cevapları Kay-kare ile incelenmiştir. Sonuçlar bir kaç madde dışında, e-sınavlar hakkındaki öğrenci görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre farklık göstermediğini ve genel olarak bakıldığında görüşlerin büyük ölçüde olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Açık uçlu cevapların içerik analizi sonucunda ise uygulamanın internet bağlantısı ve bilgisayar gerektirmesi öğrenciler tarafından belirtilen en büyük olumsuzluktur. Bununla birlikte öğrencilerin büyük bir çoğunluğu geliştirilen sistemden memnun olduklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Çevrimiçi soru bankası, izleme sınavları, MOODLE, web tabanlı e-test.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri