English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


5. 6. ve 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ (Muğla İli Örneği)
Eğitim sistemimizde en yaygın kullanılan ders kitaplarının gün geçtikçe önemi artmaktadır. Bundan dolayı geleceğimiz teminatı öğrencilerimizi en kusursuz ders kitaplarına kavuşturmak için çok önem taşımaktadır. Ders kitaplarını en iyi tanıyan öğretmenlerimizle yapılan bu araştırmada temel amaç 5. 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının, fiziksel tasarımı, içerik, görsel tasarımı, dil ve anlatım özellikleri ile ölçme ve değerlendirme kazanımları ile ilgili, sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmektir. Araştırma, 2014-2015 yılları arasında Muğla merkez ve ilçelerindeki Ortaokullarda görev yapan 100 sosyal bilgiler öğretmenleri ile yapılmıştır. Nicel yaklaşımla tasarlanan tarama yönteminin esas alındığı araştırmada veriler anket formları ile toplanmıştır. Toplanan veriler ise SPSS 21 paket programına aktarılarak, frekans, yüzde çıkarımsal istatistikler sonucunda farklı yayın evlerine ait sosyal bilgiler ders kitaplarının fiziksel tasarımı, görsel tasarımı, içeriği, dil ve anlatım özellikleri ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşlerinin yüzdeleri ve ortalamaları incelendiğinde ‘Yeterli’ sonuçlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, sosyal bilgiler öğretimi, ortaokul, ders kitabı.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri