English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ ( BİLSEM ) KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZET Bilim ve Sanat Merkezleri; zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen IQ puanı 130 ve üzerinde olan öğrencilerin okul saatleri dışında faaliyet gösterdikleri yerlerdir. Ülkemizde 66 farklı yerde kurulu olmasına rağmen işlevsel olarak sorumluluklarını amacına göre yerine getirmedikleri görülmektedir. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) karşılaşılan sorunların öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesidir. Bu araştırma da kullanılan yöntem, nitel araştırma yöntemlerinden ‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Yöntemidir’. Araştırmanın çalışma grubu ise 2012 yılı Haziran ayında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen 1. Ulusal Çocuk Kongresi’ne katılımcı olarak gelen 31 öğretmen ve 65 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma bulgularına göre, ortaya çıkan sorunlar sırasıyla; üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılan zenginleştirme yönteminin kaynak ve materyal yetersizliği nedeniyle öğrencilerin eğitsel gereksinimlerini karşılamakta yetersiz olduğu, görevlendirme olarak çalışan öğretmenlerin uygulanan programla ilgili bilgi yetersizliklerinden dolayı kaygı düzeylerinin yüksek olduğu, BİLSEM’lere atanan öğretmenlerin nicel olarak çok yetersiz olduğu görülmüştür. Öğrenci görüşlerine göre ortaya çıkan sorunlar sırasıyla; zamanlama konusunda güçlükler yaşanması, normal eğitim aldıkları okullarında akranlarla uyum problemi yaşamaları ve fiziki şartların yetersiz olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Bilim ve Sanat Merkezi, Üstün Yetenekli Çocuklar, BİLSEM’lerde Çalışan Öğretmenler, Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri