English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DÖRT İŞLEM BECERİSİ NASIL GELİŞTİRİLİR
Görselleştirmenin matematik eğitiminde kullanılmasının öğrencileri hem bilişsel hem de duyuşsal açıdan olumlu yönde etkileyebileceği açıktır. Bunun için görselleştirmenin ilkokul kademesinden başlanarak matematik eğitiminde kullanılması matematik eğitimine yeni bir boyut kazandıracaktır. Görselleştirme, öğrencinin dikkatini çekmede, öğrenciyi güdülemede, öğrenmeyi somutlaştırarak anlamlı kılmada, öğrencinin kendi bilgilerini organize etmesinde ve kavramların somut ve soyut ifadelerinin ilişkilendirilmesinde yararlı bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde dört işlem konusunda yaşadıkları güçlükleri gidermektir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla İl Mili Eğitim Müdürlüne bağlı bir merkez ilköğretim okulunda yapılmıştır. Araştırmaya 4. sınıf dört öğrenci katılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmada çoktan seçmeli 20 maddeden oluşan başarı testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dört işlem konusunda öğrencilerde var olan işlem hatalarının son değerlendirmede azaldığı, öğrencilerin bölme ve çarpma işlemlerindeki başarılarının arttığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Matematik, dört işlem, kafes yöntemi, çarpma, kolay çarpma, modelleme

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri