English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI OKULLARDA GÖREV YAPAN İDARECİLERİN HALK OYUNLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)
Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında görev yapan okul idarecilerinin halk oyunlarına karşı tutumlarını incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada Tokat il merkezindeki ilk ve ortaöğretim okullarında görev yapan okul idarecilerinin halk oyunlarına karşı tutumlarını ölçmeye yönelik anket kullanılmıştır. Uygulama yapılan anketin, 9’u demografik madde olmak üzere toplam 21 maddeden oluşturulmuştur. Ölçeği oluşturan maddeler için 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle ölçek uygulanmış ve çözümleme aşamasında SPSS programından yararlanılmıştır. Sonuç olarak araştırmada; Tokat ili Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan idarecilerinin halk oyunlarına karşı tutumlarının genel olarak olumlu yönde olduğu, idarecilerin halk oyunlarının fiziksel, sosyal, kültürel ve psikolojik yararları ile ilgili farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Halk Oyunları, Okul idarecisi, Milli Eğitim

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri