English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MODELLEMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SES KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL GELİŞİMİNE ETKİSİ
Bu araştırma ile modelleme döngüsüne göre işlenen ses konusunun ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin bu konudaki kavramsal gelişimini nasıl etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği çalışma tek gruplu olup ön test – son test şeklinde yapılandırılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak ilgili alan yazın ve fen bilimleri dersi programı çerçevesinde hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmış olup çalışma grubunu Rize ili Ardeşen ilçesindeki bir ilkokulda okuyan ve amaçlı olarak seçilen bir sınıftaki 33 dördüncü sınıf öğrencisi (16 erkek, 17 kız) oluşturmaktadır. Uygulama 2015 – 2016 eğitim - öğretim yılının ikinci döneminde yapılmış ve öğretim süreci 6 ders saati sürmüştür. Uygulama öncesi ve sonrasındaki görüşmelerden elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilip kavramsal bilgi düzeylerine göre sınıflandırılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre ses konusunun modellemeye dayalı olarak öğretimi dördüncü sınıf öğrencilerinin ses kavramına, sesin oluşumu ve sesin yayılmasına ilişkin kavramsal gelişimini olumlu, ses kaynakları ve ses şiddetine ilişkin kavramsal gelişimini ise kısmen olumlu etkilemektedir. Ayrıca modellemeye dayalı öğretimin öğrencilerin ses konusundaki kavram yanılgılarını azalttığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yapılacak yeni araştırmalara ve program geliştirmeye yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Modellemeye dayalı öğretim; ses kavramı; kavramsal gelişim; ilkokul

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri