English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MOBİL UYGULAMALARIN EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Günümüzde mobil araçların yaygın hale gelmesiyle birlikte, toplumun, bireysel öğrenme, yer ve zamandan bağımsız öğrenme gibi bilgiye erişimi amaçlayan süreçler ortaya çıkmıştır. Bilgiye gereken yer ve zamanda erişebilmek için mobil araçların önemi artmıştır. Bu araçlar ile kitlelerin öğrenme aktiviteleri daha hızlı ve yararlı hale gelmiştir. Mobil araçlar ile bilgiye hızlı bir şekilde erişebilmek için mobil uygulamalar gerekmektedir. Kitleler mobil uygulamalar sayesinde fikir sahibi olmadıkları bir konu hakkında bilgi alabilir ya da kendilerini geliştirebilirler. Mobil uygulamaların birçok duyu organına hitap etmesiyle de kalıcı öğrenmeler sağlanabilir. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin mobil uygulamaları eğitsel amaçlı kullanımlarını incelemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirme amacıyla yapılmıştır. Ölçeğin geliştirme çalışması aşamasında kapsam geçerliği, ön uygulama, yapı geçerliği ve iç tutarlık ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Kapsam geçerliği için 11 öğretim elemanının görüşleri ele alınmıştır. Ön uygulama 21 kişilik bir örneklemde yapılmıştır. Yapı geçerliği ve iç tutarlık güvenirliği çalışmaları için 408 üniversite öğrencisinin verileri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ölçek 6 faktörlü bir yapıdan oluşmaktadır. Her bir faktörün altındaki maddelere bakılarak faktörler isimlendirilmiştir ve ölçeğin son hali ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mobil, uygulama, eğitim, teknoloji

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri