English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE YARATICI YAZMA YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ
Son 10 yıldır Türkiye’de coğrafya öğretiminde öğrenci merkezli bir yaklaşım olan yapılandırmacı yaklaşıma uygun öğretim programları geliştirilip uygulanmaya başlanmıştır. Bu durumun paralelinde farklı yöntem ve tekniklerin coğrafya dersinde kullanımıyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmakta ve zengin bir literatür oluşturulmaktadır. Bu literatürün buluştuğu zemin; öğrencilerin öğrenmeye karşı istekli olmalarının başarıyı arttırdığı yönündedir. Bu nedenle öğrencilerin hayal dünyalarını en iyi ifade eden yollardan biri olan hikayelerin günlük yaşamdaki olaylarla ilişkilendirildiğinde birçok bilim dalının öğretiminde olduğu gibi coğrafya öğretiminde de öğrenmeyi anlamlı kılması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı; Coğrafya konularını öğrenmede 10. Sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma yoluyla elde ettiği hikâyelerin sınıf içi etkinlikler kullanılmasının öğretime etkisini belirlemektir. Bu çalışma 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir Anadolu Lisesinde 10. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya toplam 50 öğrenci katılmıştır. Bunlardan 25’i deney grubu, 25’si ise kontrol grubudur. Araştırmada 5 seçenekli çoktan seçmeli 25 maddeden oluşan akademik başarı testi kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci 4 haftadır. Araştırma sonucunda yaratıcı yazma destekli sınıf içi etkinlikleri ile öğrenim yapılan deney grubundaki öğrencilerin akademik başarılarındaki artışın, kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hikaye, Coğrafya Öğretimi, Yaratıcı Yazma Yöntemi, Akademik Başarı.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri