English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN GELİŞİMİ
Fen bilimleri öğretmenlerinin basit araç gereçlerle yapılan etkinliklerin sorgulayıcı öğretim yöntemiyle kullanabilmeleri amacıyla TÜBİTAK 4005 çağrı numarasıyla desteklenmiş olan “Neşeli Fen Dersleri, Sorgulayan Öğrenci ve Sevilen Bilim” adlı proje gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla projede 15 tane basit araç-gereçlerle yapılan etkinlik sorgulamaya dayalı öğretimle işlenmiştir. Bu çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiş, çalışmaya Elazığ, Bingöl ve Tunceli’den toplam 59 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Çalışmada Ünal (2012)’nin doktora çalışmasında kullandığı çalışma kağıdına paralel bir çalışma kağıdı araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğretmenlere her etkinliğin başlangıcında doldurmaları için verilen bu çalışma kağıtları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma kağıtları incelenirken hazırlanmış olan puanlama anahtarı kullanılmıştır. Alınan toplam puan bilimsel süreç beceri düzeyinin bir derecesi olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmenler etkinlikler ilerledikçe bilimsel süreç becerilerinin bir derecesi olan ortalama puanlarının da arttığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, çalışma kağıtlarının içerik analizinde, bazı anlarda gözlemlenen puan düşüşlerine rağmen öğretmenlerin basit araç-gereçlerle desteklenen sorgulayıcı öğretimle bilimsel süreç becerilerinin alan yazında belirtildiği gibi gelişim gösterdiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilimsel Süreç Becerileri, Sorgulamaya Dayalı Öğretim, Fen Bilimleri Öğretmenleri

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri