English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DRAMA YÖNTEMİNE GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HÜCRE BÖLÜNMESİNDEKİ BAŞARILARI VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Bu araştırma, drama yöntemine göre hazırlanan etkinliklerin sekizinci sınıf öğrencilerinin hücre bölünmesindeki başarılarına, tutumlarına ve bilginin kalıcılığına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2006–2007 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Kars ili, Susuz ilçesi, 100. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge okulunun 8. sınıflarında yapılmıştır. Araştırmada deney ve kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmaya, deney (N=25) ve kontrol (N=25) gruplarından toplam 50 öğrenci katılmıştır. Bu çalışmada drama öğrenme tekniğine göre hücre bölünmesi için etkinlikler, öğrencilerin başarılarını değerlendirmek için başarı testi ve öğrencilerin fen dersine karşı tutumlarını ölçmek amacıyla da tutum ölçeği hazırlanmıştır. Çalışmada ek olarak, uygulana tekniklerin hem başarı ve hem de bilginin kalıcılığı üzerine etkileri kavram basamaklarına göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın verileri dikkate alındığında deney ve kontrol grupları arasındaki başarı arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıktığı ancak dramanın müfredattaki metotlara göre kalıcılığın sağlanmasına katkısı olmadığı görülmüştür. Ayrıca drama yöntemi bilgi, sentez, uygulama, analiz, kavrama ve değerlendirme basamaklarında deney grubunda başarının daha yüksek olmasına neden olmuş ancak kalıcılığın sağlanmasında bilgi, sentez ve kavrama basamaklarında çok az oranda olumlu etki yapmış, diğer basamaklarda ise anlamlı bir etki gerçekleştirmemiştir. Elde edilen bu sonuçlarla fen derslerindeki uygun konularda drama yönteminin kullanılabileceği göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Drama yöntemi, fen bilgisinde drama, hücre bölünmesi, kalıcılık

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri