English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PERFORMANS GÖREVİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ÜÇLEME: ÖZ, AKRAN VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞERLENDİRMESİ
Bu çalışmada, ölçme ve değerlendirme dersinin vize sınavı kapsamında yapılan öğrenci performans görevlerinin öz, akran ve öğretim üyesi tarafından puanlandığı durumlar arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik, Okul Öncesi ve Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 157 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerden ders sürecinde işlenen kavramların gerçek yaşamdaki karşılıklarını şiir, karikatür, bulmaca, müzik, dans, şarkı sözü, drama oyunu, film, hikaye gibi farklı ve yaratıcı yollarla ifade etmeleri ve performans görevi hazırlayarak sunmaları istenmiştir. Puanlama sürecinde öğrencilerden kendilerinin ve arkadaşlarının performans görevlerini önce genel olarak, sonra dereceli puanlama anahtarı (rubric) kullanarak puanlamaları istenmiştir. Daha sonra da dersi yürüten öğretim üyesi aynı puanlama anahtarına göre performans görevlerini puanlamıştır. Kısmen, öğrencilerle birlikte geliştirilen dereceli puanlama anahtarı “yaratıcılık”, “öğrenme”, “anlatım” ve “emek-çaba” ölçütleri ile “usta”, “kalfa”, “çırak” ve “acemi” derecelerinden oluşturulmuştur. Bu çalışma sonunda, üç ayrı puanlayıcıdan elde edilen beş ayrı puan arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılan bağımlı gruplar t testi sonuçlarına göre akranların verdiği genel ve rubric puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu, akranların rubric kullanarak verdikleri puanların daha düşük olduğu bulunmuştur. Verilen puanların cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin bağımsız gruplar t testi sonuçlarına göre kız öğrencilerin kendilerine ve akranlarına daha yüksek puan verdikleri görülmüştür. Öz, akran ve öğretim üyesinin verdiği puanlar arasındaki ilişkiler ise tek faktörlü varyans analizi ile incelenmiş ve puanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öz değerlendirme, akran değerlendirme, öğretim üyesi değerlendirmesi, dereceli puanlama anahtarı (rubric)

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri