English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKULÖNCESİ FEN EĞİTİMİNDEANALOJİ YÖNTEMİ VE ANALOJİNİN OKUL ÖNCESI EĞITIM PROGRAMLARINDA YER ALMA DÜZEYI
Çocukların ilk düzenli eğitim almaya başladıkları okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetleri, okul öncesi eğitimi programları çerçevesinde gerçekleştirilir. Okul öncesi eğitimi programında yer alan fen eğitiminde öğrenmeyi kolaylaştırıp, anlamlı hale getiren ve problem çözme, yaratıcılık, iletişim becerilerinde önemli rol oynayan, özellikle soyut bilgilerin somut hale getirilerek çocuklara aktarılmasında önemli olan, öğretim yöntem, strateji ve tekniklerinden biri de analojilerdir. Bu çalışmada, okul öncesi fen eğitiminde analoji yöntemi ve okul öncesi eğitimiprogramlarında analoji yöntemine yer verilme düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Analoji yöntemi ve MEB 1994, 2002, 2006 ve 2013 okul öncesi eğitimi programlarında analoji yönteminin yer alma düzeyi doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, fen eğitimindeki özellikle soyut kavramların, olayların ve olguların öğrenilmesine yardımcı olan, öğrenmeyi anlamlı hale getiren ve kolaylaştıran analoji yönteminin, okul öncesi eğitimi programlarındaki etkinlik örnekleri ve programda kullanılan yöntem ve tekniklerde yeterince yer bulamadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, okul öncesi program, fen eğitimi,analoji,

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri