English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI, TUTUM VE UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİYLE İLİŞKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
Araştırmanın amacı, 2000-2014 yıllarında Türkiye’de 24 farklı derste Aktif öğrenme teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların (makale / lisansüstü tez) öğrencilerin akademik başarı, tutum ve uygulamalara yönelik görüşleriyle ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmada “Meta-Analiz”in yöntemi uygulanmıştır. Problem sorularına bağlı olarak araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Akademik başarı üzerine yapılan 195 çalışmanın 29’unu doktora tezi, 75’ini yüksek lisans tezi 91’ini makale türünden çalışmalar oluşturmaktadır. Aktif Öğrenme uygulamalarının akademik başarı üzerinde %95,55 oranında olum sonuç verdiği belirlenmiştir. Araştırmada 28 farklı Aktif Öğrenme tekniğinin kullanıldığı belirlenmiştir. Yüksek uygulama sıklığına sahip ilk 10 teknik şu şekildedir: Darama (f=40), Yazma (f:15); Mikro Öğretim tekniği(f=13); Altı Şapka tekniği(f=12); Zihin Haritası(f=11); Karikatür(f=10); Eğitsel Oyun(f=10); İstasyon(f=10); Kavram Haritası(f=9); Örnek Olay(f=8). Aktif Öğrenme uygulamalarının derse yönelik tutuma etkisinin araştırıldığı 71 çalışmanın 13’ü doktora tezi 35’ini yüksek lisans tezi ve 25’ini de makale türünden çalışmalar oluşturmuştur. Bu araştırmalar incelendiğinde Aktif Öğrenmenin olumlu tutum geliştirmede %96,68 oranında etkili olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Aktif Öğrenmenin uygulandığı derslere yönelik görüşlerinin araştırıldığı 63 çalışmanın 8’ini doktora tezi 28’ini yüksek lisans tezi 27’sini makale türünden çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırmaların %90,06’sında öğrencilerin Aktif Öğrenme uygulamalarına yönelik olumlu görüş belirttiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Aktif Öğrenme Teknikleri, Başarı, Tutum, Görüş.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri