English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ
Kaygı ve negatif duygular, her eylemde olduğu gibi yazma işinde de bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Sınıf Öğretmeni Adaylarının kaygı düzeylerini belirlemek; yazma kaygısının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye’deki farklı üniversitelerde Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 705 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler Daly-Miller (1975) tarafından geliştirilen, Özbay ve Zorbaz (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Yazma Kaygısı Ölçeği ile elde edilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre sınıf öğretmeni adaylarının yazma kaygıları orta düzeydedir. Elde edilen bulgulara göre kadın öğretmen adaylarının yazma kaygıları ile erkek öğretmen adaylarının yazma kaygıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yazma, Yazma Kaygısı, Öğretmen Adayı,

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri