English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sanatsal Biçimlendirme İlkelerinin Öğretimine Yönelik Öğretim Materyali Tasarım Sürecinin Resim-İş Öğretmen Adaylarının Bilişsel Alan Kazanımlarına Etkisi
Bu araştırma, sanatsal biçimlendirme ilkelerinin öğretimine yönelik öğretim materyali tasarım sürecinde resim-iş öğretmen adaylarının yaşadıkları deneyimlerin onların bilişsel alan kazanımlarına etkisinin nasıl olduğunu tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu AİBÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören ve ÖTMT dersini alan otuz beş öğretmen adayından oluşmaktadır. Nitel özellikler taşıyan bu araştırmaya veri toplamak için görüşme, gözlem ve doküman analizi yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler Nvivo 7 Nitel veri çözümleme programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının öğrenme etkinliğine girişte öğretim materyali ile ilgili bilgilerinin aşinalık-tanıma düzeyindeyken program sonunda üst düzey becerilere ulaşılması nedeniyle uygulanan programın etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle öğrencileri düşünmeye sevk edecek, üst düzey düşünme becerilerini kullanmayı gerektirecek öğrenme ortamları oluşturulması ve çeşitli öğretim materyalleri ile desteklenmiş zengin öğrenme ortamları sunulması önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
görsel sanatlar (resim-iş) öğretmen adayları, öğretim materyali tasarımı, görsel sanatlar eğitimi ve öğretimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri