English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Yaratıcılığı Geliştirmeye Yönelik Öğretimsel Davranışları
Her yeni gün bilgilere yenileri eklenmekte ve eski bilgiler göreceli olarak etkisini yitirmektedir. Yaratıcılık, yeni bilgilerin kaynağı olarak yenilenebilir, geliştirilebilir ve orijinal bilgi tasarımları olarak düşünülebilir. Öğretmenlerin sınıftaki öğretim uygulamaları çocukların yaratıcılığını desteklemekte yada köreltmektedir. Araştırma, sınıf öğretmenlerinin sınıf ortamında öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmeye yönelik sergiledikleri öğretimsel davranışları kapsamaktadır.Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve tek boyutlu (öğretimsel davranış) olan anketle toplanmıştır. Yaratıcı öğretim örnekleri ve olası öğretmen davranışları ile ilgili literatür taranarak geliştirilen anket alan uzmanları ve öğretmenlerin görüşleri ile şekillendirilmiştir. Araştırma yaratıcı düşünme, yaratıcı düşünme teknikleri, problem çözme, analitik düşünme gibi alanlara hitap edecek şekilde oluşturulan maddelere likert ölçeği esas alınarak öğretmenlerin katılımları ölçülmüştür. Anketin güvenirlik katsayısı (0,87) uygulama için yeterli görülmüştür. 2015-16 öğretim yılında Kütahya il merkezine bağlı devlet okullarında 125sınıf öğretmenine uygulanan araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin %60,0’ı derslerinde yaratıcılığı geliştirmeye yönelik ders işlediğini belirtmektedir. 0-5 yıl ve 16-20 yıl üstü kıdeme sahip öğretmenlerin öğretimlerinde yaratıcılığı geliştirmeye yönelik öğretimseldavranışlarında anlamlı farklılıkların yaşanmadığı görülmektedir. Bunun nedeni ise öğretmenlerin gerçekçi ve somut sonuçlara olan eğilimleri olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcılık, sınıf öğretmenleri, öğretimsel davranışlar.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri