English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA KULLANIMI
Coğrafya eğitiminin hedeflerinden birisi İnsanın boyutlarını ve onun çevre ilişkileri anlamaktır. Bu boyut ve ilişkiler ancak eleştirel düşünme, problem çözme, deneyim kazanmak, gözlem yapmak ve pratik geliştirmek yoluyla anlaşılabilir. Coğrafya eğitimine ilişkin kavramların, becerilerin ve değerlerin kazanımında ve kalıcı izli davranış değişikliğinde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinden biriside örnek olaydır. Bu yöntemin temel çıkış noktası öğrencileri insana ve doğaya ilişkin gerçek problemlerle karşı karşıya getirmektedir. Coğrafya derslerinde bu bağlamda örnek olaylar kullanılarak öğrenci merkezli modern bir öğretim yapılabilir. Coğrafya derslerinin temel kaynaklarından biriside ders kitaplarıdır. Örnek olayların coğrafya ders kitaplarında kullanımı dikkati ve ilgiyi artıracaktır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan onay almış, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Coğrafya ders kitapları olarak okutulan 4 kitap incelenmiştir. Çalışmada nitel metodolojiden yararlanılarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden faydalanılmıştır. Bu bağlamda, 9. sınıf ders kitabında 53, 10. sınıf ders kitabında 31, 11. sınıf ders kitabında 51, 12. sınıf ders kitabında 64 adet örnek olay kullanılmıştır. Örnek olayların daha çok yazısal olduğu ve güncel olayları ilgilendiren öğrenme alanlarında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Coğrafya Eğitimi, Coğrafya Ders Kitabı, Örnek Olay Yöntemi

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri