English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÖĞRENCİLERDE BEDEN EĞİTİMİ DERS PROGRAMINDAN VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARININ İNCELENMESİ
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin beden eğitimi ve spor ders programından ve kaynaştırma eğitiminden kaynaklanan sorunlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlandı. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen anket uygulandı. Elde edilen verilerin frekans, yüzde (%) dağılımı ve aritmetik ortalama ( ) kullanılarak genel durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış; iç tutarlılık katsayısı .86 olarak hesaplanmıştır. Öğretmenlerin görüşüne göre, programdaki kazanımların açık ve anlaşılır olduğu, engellilerde beden eğitimi ve spor konu alanını kapsadığı belirlenmiştir. Ancak, engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılamadığı, topluma uyumunu kolaylaştırmadığı, engelli öğrencilerin engelleri ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmadığı gözlendi. Sonuç olarak; engellilerde beden eğitimi ve spor dersi programından kaynaklanan sorunlar olduğu, öğrencilerin kaynaştırma eğitimi konusunda ciddi problemler yaşadığı belirlendi. Bu nedenle, beden eğitimi ders programından ve kaynaştırma eğitiminden kaynaklanan sorunların engellilerle ilgili eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediği sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler
Özel Eğitim, Beden eğitimi, Kaynaştırma, sınıf öğretmeni

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri